#195197 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 27 Tháng 12 2020 , 00:32
Bạn mở style.css ra thêm vào cuối cái class này

.panel-primary > .panel-heading {
/* Code font, cỡ */
}

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com