#183667 gửi bởi hqc210185
Ngày 11 Tháng 04 2017 , 19:31
Mình sử dụng "Hướng đối tượng", "angular", "ajax" để tăng tốc độ, dễ quản lý code... trong việc viết Module nay chia sẻ lên đây để anh em xem chơi, hiiii
https://www.youtube.com/watch?v=tJ9ph0BFsi0
đồng thời chia sẻ module "Kế hoạch tuần" với anh em.
Đây là 1 số hình ảnh của module


Đính kèm
(113.62 KB) Đã tải về 6 lần
Sửa lần cuối bởi hqc210185 vào Ngày 11 Tháng 04 2017 , 19:37, với tổng số 2 lần sửa.