Nội quy chuyên mục: - Khu vực này chỉ dành cho việc thảo luận phát tluanajthemeblock và các tính năng mới cho hệ thống.
- Tên topic chính là tên Block, Module, Theme. Không được đặt tên Block, Module, Theme trùng với Block, Module, Theme đã có.
- Các thảo luận cho block nào phải được gửi ngay tại topic mà người đầu tiên gửi nó lên.
- Vui lòng không gửi câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp tại đây. Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!
#168872 gửi bởi tieulongts
Ngày 11 Tháng 05 2015 , 07:19
mình chưa xóa được nút tròn với khoảng trắng bị dư đó, ai giúp với (chuyển nút tròn lên phía trên thì đẹp hơn), chỉ rõ rõ xíu là chỉnh file nào, dòng code nào nhé, thanks!!!

địa chỉ trang web: http://saigonxay.com

Hình ảnh
#168891 gửi bởi huongpro_love
Ngày 12 Tháng 05 2015 , 02:39
tieulongts đã viết:mình chưa xóa được nút tròn với khoảng trắng bị dư đó, ai giúp với (chuyển nút tròn lên phía trên thì đẹp hơn), chỉ rõ rõ xíu là chỉnh file nào, dòng code nào nhé, thanks!!!

địa chỉ trang web: http://saigonxay.com

Hình ảnh

tắt tối ưu đi để mình xem file css bạn ơi..
#175346 gửi bởi anhminh1232002
Ngày 10 Tháng 02 2016 , 02:44
Xin chao mọi người

Em muốn xin theme của trang http://dntvn.org.vn/Home/Default.aspx

Hiện tại theme của website của em ( chitchareune.com/q/ ) cũng như bố cục của Nivo slider chiếm rất nhiều diện tích

Em muốn thu nhỏ gọn hơn.

Em cảm ơn moi người ạ.