Kết quả tìm kiếm: songlanuihong

Trở lại trang tìm kiếm

Re: Lỗi khi nâng cấp lên NukeViet eGovernment 1.1.02

Gửi bởi songlanuihong ¦ Ngày 03 Tháng 04 2019 , 05:12 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Lỗi khi nâng cấp lên NukeViet eGovernment 1.1.02 ¦ Trả lời: 10 ¦ Lượt xem: 629
hoaquynhtim99 đã viết 

songlanuihong đã viết  hoaquynhtim99 đã viết  Lỗi này trước giờ chưa có ghi nhận do cập nhật gây ra lỗi. Do đó bạn cần tự fix riêng trên site của mình. Cách fix thì như sau:

Mở phpmyadmin ra chạy câu lệnh 

ALTER TABLE `nv4_authors` ADD...

Re: Lỗi khi nâng cấp lên NukeViet eGovernment 1.1.02

Gửi bởi songlanuihong ¦ Ngày 01 Tháng 04 2019 , 22:58 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Lỗi khi nâng cấp lên NukeViet eGovernment 1.1.02 ¦ Trả lời: 10 ¦ Lượt xem: 629
hoaquynhtim99 đã viết  Lỗi này trước giờ chưa có ghi nhận do cập nhật gây ra lỗi. Do đó bạn cần tự fix riêng trên site của mình. Cách fix thì như sau:

Mở phpmyadmin ra chạy câu lệnh 

ALTER TABLE `nv4_authors` ADD `admin_theme` VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT '' AFTER `main_module`;...

Re: Lỗi khi nâng cấp lên NukeViet eGovernment 1.1.02

Gửi bởi songlanuihong ¦ Ngày 01 Tháng 04 2019 , 04:01 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Lỗi khi nâng cấp lên NukeViet eGovernment 1.1.02 ¦ Trả lời: 10 ¦ Lượt xem: 629
hoaquynhtim99 đã viết  Nếu bạn không vào được admin để cấu hình nữa thì bạn làm theo hướng dẫn này để lấy lỗi gửi lên mọi người kiểm tra https://writeblabla.com/blog/hien-thi-bao-loi-khi-website-bi-loi-500-internal-server-error.html

Lưu ý:
- Để show lỗi ngoài site bạn sửa vào file...

Lỗi khi nâng cấp lên NukeViet eGovernment 1.1.02

Gửi bởi songlanuihong ¦ Ngày 30 Tháng 03 2019 , 04:19 ¦ Chuyên mục: Nâng cấp ¦ Chủ đề: Lỗi khi nâng cấp lên NukeViet eGovernment 1.1.02 ¦ Trả lời: 10 ¦ Lượt xem: 629
Nhờ mọi người hướng dẫn sửa lỗi khi nâng cấp lên NukeViet eGovernment 1.1.02:
- Sau khi thực hiện theo hướng dẫn:
"Nếu thất bại, bạn hãy thử cách 2 dưới đây.
Cách 2: Cập nhật thủ công
Download gói update tại:...