Kết quả tìm kiếm: son279

Trở lại trang tìm kiếm

Re: Block nhiều kiểu Slide cho nukeviet 4.0 final

Gửi bởi son279 ¦ Ngày 21 Tháng 12 2016 , 12:09 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Block nhiều kiểu Slide cho nukeviet 4.0 final ¦ Trả lời: 29 ¦ Lượt xem: 12.383
Mình sửa được rồi, Cám ơn bạn nhiều

Re: Block nhiều kiểu Slide có link cho ảnh

Gửi bởi son279 ¦ Ngày 20 Tháng 12 2016 , 12:54 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Block nhiều kiểu Slide có link cho ảnh ¦ Trả lời: 13 ¦ Lượt xem: 9.123
Gui bạn!
Mình đã dow phần bạn đã chỉnh sửa, nhưng khi up vào web thi báo lỗi thế này, Bạn chỉ giúp mình cách sửa.
Cám ơn bạn

Re: Block nhiều kiểu Slide cho nukeviet 4.0 final

Gửi bởi son279 ¦ Ngày 20 Tháng 12 2016 , 12:50 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Block nhiều kiểu Slide cho nukeviet 4.0 final ¦ Trả lời: 29 ¦ Lượt xem: 12.383
Gửi bạn mình dowload phan bạn đã chỉnh sửa nhưng khi đưa vào thì có lỗi thế này, Bạn chỉ cho mình cách sửa với

Re: Block nhiều kiểu Slide cho nukeviet 4.0 final

Gửi bởi son279 ¦ Ngày 20 Tháng 12 2016 , 12:48 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Block nhiều kiểu Slide cho nukeviet 4.0 final ¦ Trả lời: 29 ¦ Lượt xem: 12.383
Bạn ơi mình tải file của bạn sau khi chỉnh sửa , nhưng khi mình đưa vào thì báo lõi thế này bạn xem giúp mình, và chỉ cho mình cách chỉnh sửa nhé
Thank ban! 

Re: Block nhiều kiểu Slide cho nukeviet 4.0 final

Gửi bởi son279 ¦ Ngày 20 Tháng 12 2016 , 12:43 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Block nhiều kiểu Slide cho nukeviet 4.0 final ¦ Trả lời: 29 ¦ Lượt xem: 12.383
Bạn ơi mình tải file của bạn sau khi chỉnh sửa , nhưng khi mình đưa vào thì báo lõi thế này bạn xem giúp mình, và chỉ cho mình cách chỉnh sửa nhé
Thank ban!