Kết quả tìm kiếm: riverstore

Trở lại trang tìm kiếm

Re: Vấn đề Rewrite URL khi gởi form dạng GET

Gửi bởi riverstore ¦ Ngày 02 Tháng 10 2016 , 21:24 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Vấn đề Rewrite URL khi gởi form dạng GET ¦ Trả lời: 2 ¦ Lượt xem: 1.762
Xin cám ơn đã phản hồi, đây là file .htaccess ạ

#nukeviet


  AddDefaultCharset UTF-8  order allow,deny
  deny from all  order allow,deny
  deny from all 
    SetOutputFilter DEFLATE
  ...

Vấn đề Rewrite URL khi gởi form dạng GET

Gửi bởi riverstore ¦ Ngày 02 Tháng 10 2016 , 12:08 ¦ Chuyên mục: Modules ¦ Chủ đề: Vấn đề Rewrite URL khi gởi form dạng GET ¦ Trả lời: 2 ¦ Lượt xem: 1.762
Xin chào mọi người,

Mình đang viết một module cho NukeViet 4, trong đó có chức năng tìm kiếm. Chức năng tìm kiếm mình làm gần giống với chức năng tìm kiếm mặc định của nukeviet, nhưng khi nhập nội dung cần tìm vào và nhấn submit thì vẫn trở lại trang cũ, mình thử nhập bằng tay URL như thế...

Re: SHARE THEMES MỚI

Gửi bởi riverstore ¦ Ngày 04 Tháng 09 2010 , 08:14 ¦ Chuyên mục: Giao diện ¦ Chủ đề: SHARE THEMES MỚI ¦ Trả lời: 48 ¦ Lượt xem: 7.529
dangdinhtu đã viết:....Em nhận thấy các trang web của giáo dục Việt Nam chưa nói đến vấn đê dữ liệu cong nghèo nàn lạc hậu mà các cách thể hiện của các trang web này cũng vậy chậm đổi mới. lạc hậu về phong cách trình diễn. Các trang này đa số giống nhau về giao diện kể cả thémes giáo dục mà bác làm...