Kết quả tìm kiếm: phonggio12c

Trở lại trang tìm kiếm

Re: Đặt link làm trang chủ

Gửi bởi phonggio12c ¦ Ngày 16 Tháng 03 2020 , 00:33 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Đặt link làm trang chủ ¦ Trả lời: 20 ¦ Lượt xem: 887

hoaquynhtim99 đã viết  Cách mình vừa nói là cách duy nhất để giải quyết nhu cầu của bạn.

Bởi cái nhu cầu của bạn hơi dị, 10 năm trong nghề đây là lần đầu tiên. 

Mình nghĩ bạn mới tiếp xúc với web nên mới có ý tưởng lạ như thế  


Mình vừa tải block iframe của bạn trên store...

Re: Đặt link làm trang chủ

Gửi bởi phonggio12c ¦ Ngày 15 Tháng 03 2020 , 22:00 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Đặt link làm trang chủ ¦ Trả lời: 20 ¦ Lượt xem: 887

hoaquynhtim99 đã viết  Cách mình vừa nói là cách duy nhất để giải quyết nhu cầu của bạn.

Bởi cái nhu cầu của bạn hơi dị, 10 năm trong nghề đây là lần đầu tiên. 

Mình nghĩ bạn mới tiếp xúc với web nên mới có ý tưởng lạ như thế  
đúng là kiến thức mình có hạn nên đặt câu hỏi...

Re: Đặt link làm trang chủ

Gửi bởi phonggio12c ¦ Ngày 15 Tháng 03 2020 , 11:30 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Đặt link làm trang chủ ¦ Trả lời: 20 ¦ Lượt xem: 887

hoaquynhtim99 đã viết  Bạn muốn thế làm 1 cái  giao diện không có gì ngoài cái iframe, chèn link http://mydomain.com/zzz/ của bạn vào.   


Thật sự ko còn cách nào khác à bạn?

Re: Đặt link làm trang chủ

Gửi bởi phonggio12c ¦ Ngày 15 Tháng 03 2020 , 10:21 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Đặt link làm trang chủ ¦ Trả lời: 20 ¦ Lượt xem: 887

hoaquynhtim99 đã viết  Ôi thế thì có gì khó, bạn mở file main.php của module home thêm dòngnv_redirect_location("Cai_link_ban_muon");Xong!  


Ok rồi bạn ơi.

Nhưng làm sao để link nó ngắn gọi lại thành: http://mydomain.com nhỉ (bỏ cái đoạn từ /tên_module/.....)

Re: Đặt link làm trang chủ

Gửi bởi phonggio12c ¦ Ngày 15 Tháng 03 2020 , 07:15 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Đặt link làm trang chủ ¦ Trả lời: 20 ¦ Lượt xem: 887hoaquynhtim99 đã viết  Mình chưa hiểu ý của bạn 1 link bất kỳ làm trang chủ là sao.

1 module bất kỳ làm trang chủ thì đã có cấu hình trong quản trị rồi, nhu cầu của bạn ra sao?  


 
hoaquynhtim99 đã viết  Mình chưa hiểu ý của bạn 1 link bất kỳ làm trang chủ là sao.

1...

Re: Đặt link làm trang chủ

Gửi bởi phonggio12c ¦ Ngày 15 Tháng 03 2020 , 01:18 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Đặt link làm trang chủ ¦ Trả lời: 20 ¦ Lượt xem: 887

nguyenvantuan đã viết  Module home chỉ là 1 trang trống để bạn thêm block global (phù hợp TH bạn muốn trang chủ gồm toàn các block của các module khác nhau).   


vậy mình nên làm cách nào để lấy 1 link bất kì đặt làm trang chủ vậy bạn.

 

Re: Đặt link làm trang chủ

Gửi bởi phonggio12c ¦ Ngày 14 Tháng 03 2020 , 23:50 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Đặt link làm trang chủ ¦ Trả lời: 20 ¦ Lượt xem: 887

hoaquynhtim99 đã viết  Sửa được nếu bạn có khả năng cái đó không phải sửa 1 2 dòng mà có được, rất nhiều khâu, nó đi vào vấn đề lập trình chứ không phải sử dụng nữa  


bạn ơi module home mình down trên store có 4-5 file thôi, hướng dẫn giúp mình với, xin hậu tạ bạn

Re: Đặt link làm trang chủ

Gửi bởi phonggio12c ¦ Ngày 14 Tháng 03 2020 , 21:54 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Đặt link làm trang chủ ¦ Trả lời: 20 ¦ Lượt xem: 887

hoaquynhtim99 đã viết  Sửa được nếu bạn có khả năng cái đó không phải sửa 1 2 dòng mà có được, rất nhiều khâu, nó đi vào vấn đề lập trình chứ không phải sử dụng nữa  


nghe khoai nhỉ

có cách nào khác để ko sử dụng block, mà khi truy cập vào luôn link cụ thể của module đc lun ko bạn...

Re: Đặt link làm trang chủ

Gửi bởi phonggio12c ¦ Ngày 14 Tháng 03 2020 , 21:35 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Đặt link làm trang chủ ¦ Trả lời: 20 ¦ Lượt xem: 887

hoaquynhtim99 đã viết  Cái đó thì bạn thêm block global nào đó của module news vào trang chủ ví dụ global block groups (cái này là hay xài nhất quả đất)  


không thể chỉnh sửa code ở trên đc à bạn

Re: Đặt link làm trang chủ

Gửi bởi phonggio12c ¦ Ngày 14 Tháng 03 2020 , 21:15 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Đặt link làm trang chủ ¦ Trả lời: 20 ¦ Lượt xem: 887

hoaquynhtim99 đã viết  Cái này thì bạn không dùng module này, bạn vào cấu hình site => Module mặc định ở trang chủ chọn module abc-xyz làm module trang chủ là xong. Gỡ module home đi  


nó không phải là module, nó là một link bài viết của module news

mình hiểu ý bạn.

Nhưng có...