Kết quả tìm kiếm: nambmtk1993

Trở lại trang tìm kiếm

Re: Mình cần sửa website, bạn nào nhận báo mình nhé

Gửi bởi nambmtk1993 ¦ Ngày 19 Tháng 08 2017 , 04:13 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Mình cần sửa website, bạn nào nhận báo mình nhé ¦ Trả lời: 2 ¦ Lượt xem: 3.147
Bạn nên thiết kế lại giao diện. Chứ giao diện hiện tại có rất nhiều lỗi cơ bản. Bạn có thể liên hệ với mình qua email ct17.nguyenluongnam@gmail.com mình sẽ tư vấn cho bạn

Re: Nhờ các bạn giúp đỡ lỗi trắng trang khi xem chi tiết sản phẩm

Gửi bởi nambmtk1993 ¦ Ngày 19 Tháng 08 2017 , 04:10 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Nhờ các bạn giúp đỡ lỗi trắng trang khi xem chi tiết sản phẩm ¦ Trả lời: 6 ¦ Lượt xem: 3.513
Cái này bạn xem việc đăng sản phẩm có sai sót gì không. Chứ các sản phẩm khác xem được mà mỗi sản phẩm đó không thì chắc lỗi đăng sản phẩm thôi

Re: Lỗi User Error Sorry! Could not connect to mysql server (Cod

Gửi bởi nambmtk1993 ¦ Ngày 17 Tháng 08 2017 , 08:32 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Lỗi User Error Sorry! Could not connect to mysql server (Cod ¦ Trả lời: 5 ¦ Lượt xem: 7.919
Bạn đưa sai thông tin kết nối rồi phải là thế này$db_config['dbhost'] = 'localhost';

$db_config['dbport'] = '';

$db_config['dbname'] = 'tên database';

$db_config['dbsystem'] = 'tên database';

$db_config['dbuname'] = 'tên User_database';

$db_config['dbpass'] = 'mật khẩu...

Re: [HỎI] Cách cố định Nav Menu Ngang Khi Trượt Trang Lên Xuống

Gửi bởi nambmtk1993 ¦ Ngày 17 Tháng 08 2017 , 08:26 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: [HỎI] Cách cố định Nav Menu Ngang Khi Trượt Trang Lên Xuống ¦ Trả lời: 4 ¦ Lượt xem: 3.814
Cái đó rất khó đòi hỏi bạn phải am hiểu cấu trúc NukeViet và phải biết code HTML, CSS & Javascript. Còn không thì bó thay bạn à

Re: Cách tạo bài viết dưới mỗi danh mục sản phẩm

Gửi bởi nambmtk1993 ¦ Ngày 17 Tháng 08 2017 , 08:20 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Cách tạo bài viết dưới mỗi danh mục sản phẩm ¦ Trả lời: 3 ¦ Lượt xem: 3.344
Ở module Shop (Sản phẩm) bạn tìm phần Loại Sản Phẩm trong khi thêm hay sửa loại sản phẩm đề có 1 dòng là nội dung chi tiết ở đó bạn có thể ghi 1 bài viết giới thiệu về loại sản phẩm đó.

Re: share block_tophits_slide dành cho module news

Gửi bởi nambmtk1993 ¦ Ngày 03 Tháng 08 2017 , 06:12 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: share block_tophits_slide dành cho module news ¦ Trả lời: 6 ¦ Lượt xem: 4.309
Hay. Mình sẽ dùng cho website của mình. Sau đó sẽ góp ý với bạn cái nào cần sửa nha 

Re: Chỉnh sửa resize và border cho footer

Gửi bởi nambmtk1993 ¦ Ngày 03 Tháng 08 2017 , 06:07 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Chỉnh sửa resize và border cho footer ¦ Trả lời: 7 ¦ Lượt xem: 4.198
Để có thể cho độ rộng footer thu lại như bạn đang muốn. Bạn phải chỉnh sửa các thông số như sau.

1 - Bạn vào file style.css tìm #footer bỏ đi thuộc tính width:auto;

2 - Tiếp tìm file như sau: .../themes/default/layout/footer_extended.tpl. Tìm dòng

Re: Lỗi nghiêm trọng module download: Nhờ các bác sửa với

Gửi bởi nambmtk1993 ¦ Ngày 28 Tháng 07 2017 , 22:10 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Lỗi nghiêm trọng module download: Nhờ các bác sửa với ¦ Trả lời: 8 ¦ Lượt xem: 4.174
Lỗi này mình đã báo các bạn trên github xem lại rồi.

Bạn có thể xem thông tin chi tiết câu hỏi và chờ fix lỗi này tại đia chỉ

Re: Hướng dẫn thêm chữ chạy ở giữa ngang thanh với currenttime

Gửi bởi nambmtk1993 ¦ Ngày 06 Tháng 07 2017 , 06:15 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Hướng dẫn thêm chữ chạy ở giữa ngang thanh với currenttime ¦ Trả lời: 14 ¦ Lượt xem: 6.280
Bạn kiểm tra lại ở file header_extended.tpl có đoạn {NV_CURRENTTIME}

Bạn phải chia lại col cho nó để tránh bị đẩy xuống 

ví dụ như

Re: Xin hỏi về modun Laws 4.1.01

Gửi bởi nambmtk1993 ¦ Ngày 06 Tháng 07 2017 , 06:12 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Xin hỏi về modun Laws 4.1.01 ¦ Trả lời: 5 ¦ Lượt xem: 2.447
Website của thachsoda hiện đang dùng là phiên bản nào của NukeViet. Nếu không cùng phiên bản với website thì không thể sử dụng được đâu à.Chưa kể nếu bạn dùng module văn bản phiên bản thấp mà nâng cấp lên bản 4.1.02 cần lưu ý trong quá trình nâng cấp sai sót sẽ không sử dụng được à