Kết quả tìm kiếm: nambmtk1993

Trở lại trang tìm kiếm

Ca này khó à anh

Re: Cần thêm một số module cho eGovernment

Gửi bởi nambmtk1993 ¦ Ngày 30 Tháng 08 2017 , 06:13 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Cần thêm một số module cho eGovernment ¦ Trả lời: 5 ¦ Lượt xem: 3.325
Theo mình biết thì hiện tại sản phẩm NukeViet eGovermment vẫn trong quá trình phát triển à.

Các module sau này có sẽ được thêm ở NukeViet Store ở đây bạn à.

https://nukeviet.vn/vi/store/egovernment/

Re: Mong các bạn hướng dẫn tạo Facbook chat cho NUke 4,0,2

Gửi bởi nambmtk1993 ¦ Ngày 28 Tháng 08 2017 , 23:40 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Mong các bạn hướng dẫn tạo Facbook chat cho NUke 4,0,2 ¦ Trả lời: 6 ¦ Lượt xem: 3.388
Bạn thử sử dụng block này xem sao.https://nukeviet.vn/vi/store/blocks/global-fb-chat/

Re: Lỗi tìm kiếm trên nukeviet 4.2.1

Gửi bởi nambmtk1993 ¦ Ngày 28 Tháng 08 2017 , 23:39 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Lỗi tìm kiếm trên nukeviet 4.2.1 ¦ Trả lời: 12 ¦ Lượt xem: 4.498
Sao mình cũng cài đặt mới có bị đâu ta 

Re: Hỏi cách thêm Open Graph vào Shop Nukeviet 3.4

Gửi bởi nambmtk1993 ¦ Ngày 28 Tháng 08 2017 , 23:36 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Hỏi cách thêm Open Graph vào Shop Nukeviet 3.4 ¦ Trả lời: 3 ¦ Lượt xem: 2.922
Theo như yêu cầu của facebook ảnh minh họa của bạn phải thỏa mãn  điều kiện sau:- Ảnh minh họa phải có kích thước > 200*200px mới thấy hình ảnh minh họa bạn à

Re: làm sao thay được banner trong nukeviet 4.2

Gửi bởi nambmtk1993 ¦ Ngày 28 Tháng 08 2017 , 23:34 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: làm sao thay được banner trong nukeviet 4.2 ¦ Trả lời: 1 ¦ Lượt xem: 4.691
Banner mặc định của NukeViet bạn phải vào file ../themes/ten_theme/css/style.css để thay nha bạn. Bạn tìm phần tử .body-bg và dòng background-image để thay lại banner nha

Re: Lỗi tìm kiếm trên nukeviet 4.2.1

Gửi bởi nambmtk1993 ¦ Ngày 28 Tháng 08 2017 , 05:41 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Lỗi tìm kiếm trên nukeviet 4.2.1 ¦ Trả lời: 12 ¦ Lượt xem: 4.498
Bạn kiểm tra trong quá trình nâng cấp lên 4.2.1 có vấn đề gì không? Chứ mình kiểm tra không thấy có lỗi này

Re: NV42 - Module home không cấu hình được hiển trị block

Gửi bởi nambmtk1993 ¦ Ngày 24 Tháng 08 2017 , 06:07 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: NV42 - Module home không cấu hình được hiển trị block ¦ Trả lời: 8 ¦ Lượt xem: 3.586
Nếu không có hosting. Bạn phải bắt buộc phải có code trên localhost nha. Sau đó bạn tìm file theo thư mục

../data/logs/ip_logs/.

Bạn xóa tất cả các file có trong thư mục ip_logs đó đi nha.
Bạn thử tao tác các bước của thuvp xem sao.Mình thấy có 1 đoạn phải ghi thêm ra là trong file php global.block_cart2.php. Bạn tìm dòng$xtpl = new XTemplate("block.cart.tpl", NV_ROOTDIR . "/themes/" . $module_info['template'] . "/modules/" . $module_file);Và sửa lại...

Re: Lỗi unserialize() line 109 file user_functions.php

Gửi bởi nambmtk1993 ¦ Ngày 24 Tháng 08 2017 , 06:01 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Lỗi unserialize() line 109 file user_functions.php ¦ Trả lời: 5 ¦ Lượt xem: 4.102
Theo như lỗi trên github thì lỗi này do block lưu kết quả vào CSDL lỗi. Bạn cài bản mặc định hay là bản nào