Kết quả tìm kiếm: lyosen

Trở lại trang tìm kiếm

Chào mọi người, mình có tải egov về để chạy trên localhost không kết nối Internet. Trước khi đưa vào localhost trong LAN không kết nối Internet thì mình có bulid trên máy cá nhân có kết nối internet thì thấy chạy rất nhanh, nhưng sau khi đưa vào localhost trong LAN thì nó load rất chậm (truy cập vào...