Kết quả tìm kiếm: hoctap333

Trở lại trang tìm kiếm

Re: Cách gọi hàm khác nhau trong lúc 2 trường đều là xâu?

Gửi bởi hoctap333 ¦ Ngày 27 Tháng 09 2014 , 15:28 ¦ Chuyên mục: Hỗ trợ các vấn đề khác ¦ Chủ đề: Cách gọi hàm khác nhau trong lúc 2 trường đều là xâu? ¦ Trả lời: 10 ¦ Lượt xem: 1.979
hoaquynhtim99 đã viết:hoctap333 đã viết:C# thì mình có viết hàm inhoa("le viết a") thì xuất ra "Lê Viết A". Vậy trong nukeviet đã có hàm đó chưa hay mình tự viết hàm. NukeViet không có sẵn hàm đó nhé bạn, bạn có thể tự viết nhanh một hàm thực hiện chức năng đó sử dụng hàm có sẵn mà NukeVIet cung cấp...

Re: Cách gọi hàm khác nhau trong lúc 2 trường đều là xâu?

Gửi bởi hoctap333 ¦ Ngày 25 Tháng 09 2014 , 09:34 ¦ Chuyên mục: Hỗ trợ các vấn đề khác ¦ Chủ đề: Cách gọi hàm khác nhau trong lúc 2 trường đều là xâu? ¦ Trả lời: 10 ¦ Lượt xem: 1.979
Cảm ơn bạn hongoctrien, mình đã tìm hiểu. Truớc đây mình có viết VB, C# thì mình có viết hàm inhoa("le viết a") thì xuất ra "Lê Viết A". Vậy trong nukeviet đã có hàm đó chưa hay mình tự viết hàm.

Re: Cách gọi hàm khác nhau trong lúc 2 trường đều là xâu?

Gửi bởi hoctap333 ¦ Ngày 25 Tháng 09 2014 , 03:30 ¦ Chuyên mục: Hỗ trợ các vấn đề khác ¦ Chủ đề: Cách gọi hàm khác nhau trong lúc 2 trường đều là xâu? ¦ Trả lời: 10 ¦ Lượt xem: 1.979
Cảm ơn bạn hongoctrien, còn nếu đối với các trường dạng number thì cũng thế luôn hay hàm khác.?

Re: Cách gọi hàm khác nhau trong lúc 2 trường đều là xâu?

Gửi bởi hoctap333 ¦ Ngày 24 Tháng 09 2014 , 22:28 ¦ Chuyên mục: Hỗ trợ các vấn đề khác ¦ Chủ đề: Cách gọi hàm khác nhau trong lúc 2 trường đều là xâu? ¦ Trả lời: 10 ¦ Lượt xem: 1.979
Thế thì theo bạn viết thế nào? Mình xem phần hướng dẫn viết module của Nukeviet.

Cách gọi hàm khác nhau trong lúc 2 trường đều là xâu?

Gửi bởi hoctap333 ¦ Ngày 24 Tháng 09 2014 , 13:29 ¦ Chuyên mục: Hỗ trợ các vấn đề khác ¦ Chủ đề: Cách gọi hàm khác nhau trong lúc 2 trường đều là xâu? ¦ Trả lời: 10 ¦ Lượt xem: 1.979
$data['hoten'] = filter_text_input( 'hoten', 'post', '' );
$data['diachi'] = $nv_Request->get_string( 'diachi', 'post', '' );
$data['dienthoai'] = filter_text_input( 'dienthoai', 'post', '' );

MÌnh chưa rõ tại sao 2 biến mảng của trường "hoten, diachi" đều là biến xâu nhưng dùng hàm khác nhau...

Re: Viết Modul theo hướng dẫn nhưng kết quả báo "STOP"

Gửi bởi hoctap333 ¦ Ngày 24 Tháng 09 2014 , 10:50 ¦ Chuyên mục: Modules ¦ Chủ đề: Viết Modul theo hướng dẫn nhưng kết quả báo "STOP" ¦ Trả lời: 17 ¦ Lượt xem: 2.392
$data['hoten'] = filter_text_input( 'hoten', 'post', '' );
$data['diachi'] = $nv_Request->get_string( 'diachi', 'post', '' );
$data['dienthoai'] = filter_text_input( 'dienthoai', 'post', '' );

MÌnh chưa rõ tại sao 2 biến mảng của trường "hoten, diachi" đều là biến xâu nhưng dùng hàm khác nhau...

Re: Viết Modul theo hướng dẫn nhưng kết quả báo "STOP"

Gửi bởi hoctap333 ¦ Ngày 22 Tháng 09 2014 , 04:44 ¦ Chuyên mục: Modules ¦ Chủ đề: Viết Modul theo hướng dẫn nhưng kết quả báo "STOP" ¦ Trả lời: 17 ¦ Lượt xem: 2.392
Thanks, mình đã cài lại được rồi. Nhưng lần trước cài lại vẫn không được vì mình cứ check vào hộp thông báo " Prevent this page ...." là ko được. Bây giờ mình ko check nữa mới được.

Re: Viết Modul theo hướng dẫn nhưng kết quả báo "STOP"

Gửi bởi hoctap333 ¦ Ngày 21 Tháng 09 2014 , 22:34 ¦ Chuyên mục: Modules ¦ Chủ đề: Viết Modul theo hướng dẫn nhưng kết quả báo "STOP" ¦ Trả lời: 17 ¦ Lượt xem: 2.392
Mình thêm học sinh lại báo lỗi :"Không thể lưu dữ liệu". Mình kiểm tra mãi chưa được.

Re: Viết Modul theo hướng dẫn nhưng kết quả báo "STOP"

Gửi bởi hoctap333 ¦ Ngày 21 Tháng 09 2014 , 15:51 ¦ Chuyên mục: Modules ¦ Chủ đề: Viết Modul theo hướng dẫn nhưng kết quả báo "STOP" ¦ Trả lời: 17 ¦ Lượt xem: 2.392
Module của mình đây.

Re: Viết Modul theo hướng dẫn nhưng kết quả báo "STOP"

Gửi bởi hoctap333 ¦ Ngày 21 Tháng 09 2014 , 15:49 ¦ Chuyên mục: Modules ¦ Chủ đề: Viết Modul theo hướng dẫn nhưng kết quả báo "STOP" ¦ Trả lời: 17 ¦ Lượt xem: 2.392
hongoctrien đã viết:hoctap333 đã viết:Mình đã tìm ra nguyên nhân rồi, do Encoding dạng: "Encode in UTF-8 without BOM" mới được

OK .
Lại hỏi thêm bạn hongoctrien phần thêm học sinh làm theo hướng dẫn mà vẫn ko cập nhật được mà cứ vào đoạn này:
if ( $db->sql_query_insert_id( $query ) )
{...