Kết quả tìm kiếm: tino38

Trở lại trang tìm kiếm

Re: Cách chuyển đổi http sang https

Gửi bởi tino38 ¦ Ngày 26 Tháng 06 2018 , 06:21 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Cách chuyển đổi http sang https ¦ Trả lời: 4 ¦ Lượt xem: 1.152
trinhthinhvn đã viết  thứ nhất là bạn phả cài ssl
Thứ 2 là để có ssl thì mua
thứ 3 là là không ảnh hưởng mấy
thứ 4 là https hiệu quả hơn http  
Bổ sung thêm ý của bạn này là sau khi cài https xong thì phải chuyển hướng 301 tất cả url http sang https nhé

Re: Site đang đứng top 7 bị tụt xuống top 40

Gửi bởi tino38 ¦ Ngày 26 Tháng 06 2018 , 06:19 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Site đang đứng top 7 bị tụt xuống top 40 ¦ Trả lời: 21 ¦ Lượt xem: 6.231
Từ khóa bị dance thôi ít nhất sau 2 tuần mới có thể kết luận nguyên nhân được, còn nếu tụt toàn web thì chúc mừng bạn đã bj dính thẻ