Kết quả tìm kiếm: thuc_1986

Trở lại trang tìm kiếm

Re: Thi thu online

Gửi bởi thuc_1986 ¦ Ngày 10 Tháng 05 2014 , 00:44 ¦ Chuyên mục: Hỗ trợ các vấn đề khác ¦ Chủ đề: Thi thu online ¦ Trả lời: 2 ¦ Lượt xem: 1.272
Tìm trên mạng gì đâu không hà. tự viết thì nhiều lổi wa.

Thi thu online

Gửi bởi thuc_1986 ¦ Ngày 10 Tháng 05 2014 , 00:43 ¦ Chuyên mục: Hỗ trợ các vấn đề khác ¦ Chủ đề: Thi thu online ¦ Trả lời: 2 ¦ Lượt xem: 1.272
Mình đang có trang website http://thithuOnline.edu.vn Ai biết có module nào có chức năng thi thử hok. vì mình muốn chuyển sang sài nukeviet cho tiện.
Pro nào có giúp với

Re: Cấu hình htaccess chạy supdomen giup với

Gửi bởi thuc_1986 ¦ Ngày 05 Tháng 04 2014 , 06:49 ¦ Chuyên mục: Hỗ trợ các vấn đề khác ¦ Chủ đề: Cấu hình htaccess chạy supdomen giup với ¦ Trả lời: 6 ¦ Lượt xem: 2.094
Hok ai giúp vậy

Re: Chỉnh sửa file .htaccess để chạy được forum

Gửi bởi thuc_1986 ¦ Ngày 05 Tháng 04 2014 , 06:37 ¦ Chuyên mục: Hỗ trợ các vấn đề khác ¦ Chủ đề: Chỉnh sửa file .htaccess để chạy được forum ¦ Trả lời: 3 ¦ Lượt xem: 3.121
mình thì hok chay luôn

ai giup voi

Re: Cấu hình htaccess chạy supdomen giup với

Gửi bởi thuc_1986 ¦ Ngày 05 Tháng 04 2014 , 05:58 ¦ Chuyên mục: Hỗ trợ các vấn đề khác ¦ Chủ đề: Cấu hình htaccess chạy supdomen giup với ¦ Trả lời: 6 ¦ Lượt xem: 2.094
Nội dung .htaccess của supdomen mình là :

#nukeviet


AddDefaultCharset UTF-8order allow,deny
deny from allorder allow,deny
deny from all...

Cấu hình htaccess chạy supdomen giup với

Gửi bởi thuc_1986 ¦ Ngày 05 Tháng 04 2014 , 05:57 ¦ Chuyên mục: Hỗ trợ các vấn đề khác ¦ Chủ đề: Cấu hình htaccess chạy supdomen giup với ¦ Trả lời: 6 ¦ Lượt xem: 2.094
Mình có một website chạy bình thường bằng Smaty. mình muốn tạo một trang tin tức bằng nukeviet dạng supdomen nhưng hok biết cấu hình .htaccess nó cứ chạy về domen chính thôi hà link [url]thithuonline.edu.vn[/url] sp do men là [url]tintuc.thithuonline.edu.vn[/url]

Bỏ chức năng search của module news

Gửi bởi thuc_1986 ¦ Ngày 13 Tháng 01 2014 , 23:48 ¦ Chuyên mục: Hỗ trợ các vấn đề khác ¦ Chủ đề: Bỏ chức năng search của module news ¦ Trả lời: 3 ¦ Lượt xem: 1.156
Trang web của mình là http://tuvantuyensinh.net.vn mình muốn bỏ chức năng search của module news nhưng mình hok biet làm sao. Ngoài giao diện thì mình bỏ rồi nhưng vào trực tiếp bằng url thì cũng vậy hà
Pro nào chỉ giúp với

Re: Cách tăng rank Alexa, google cho website của bạn

Gửi bởi thuc_1986 ¦ Ngày 10 Tháng 01 2014 , 20:43 ¦ Chuyên mục: Câu lạc bộ Webmaster ¦ Chủ đề: Cách tăng rank Alexa, google cho website của bạn ¦ Trả lời: 33 ¦ Lượt xem: 49.574
Trang web http://tuvantuyensinh.net.vn. Mình mới vừa nhận được việc nhưng trang web mỉnh làm lại là nukeviet 3.4 mỉnh hok dang ký alexa thì phải làm sao?

Re: ý nghĩa của ".js?t=1066" trong file js là gì

Gửi bởi thuc_1986 ¦ Ngày 19 Tháng 11 2013 , 23:28 ¦ Chuyên mục: Hỗ trợ các vấn đề khác ¦ Chủ đề: ý nghĩa của ".js?t=1066" trong file js là gì ¦ Trả lời: 15 ¦ Lượt xem: 1.760
ah vậy cũng khó mình mở TeamViewer 4.0 cho ban ok chứ, dể hơn
sau

Re: ý nghĩa của ".js?t=1066" trong file js là gì

Gửi bởi thuc_1986 ¦ Ngày 19 Tháng 11 2013 , 23:12 ¦ Chuyên mục: Hỗ trợ các vấn đề khác ¦ Chủ đề: ý nghĩa của ".js?t=1066" trong file js là gì ¦ Trả lời: 15 ¦ Lượt xem: 1.760
ok nhưng ban đưa email cho minh giởi cho bạn chứa để lên đây sao?

Mình nảng nó quá rồi