Kết quả tìm kiếm: schavlev

Trở lại trang tìm kiếm

Re: Module playback of video-clips phân trang trang không hợp lệ

Gửi bởi schavlev ¦ Ngày 16 Tháng 09 2018 , 00:35 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Module playback of video-clips phân trang trang không hợp lệ ¦ Trả lời: 8 ¦ Lượt xem: 766
Cập nhật có lỗi, nhưng trong dự án hiện tại đã được sửa

Re: Module playback of video-clips phân trang trang không hợp lệ

Gửi bởi schavlev ¦ Ngày 13 Tháng 09 2018 , 12:56 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Module playback of video-clips phân trang trang không hợp lệ ¦ Trả lời: 8 ¦ Lượt xem: 766
Mọi thứ đều ổn

Re: Module playback of video-clips phân trang trang không hợp lệ

Gửi bởi schavlev ¦ Ngày 12 Tháng 09 2018 , 06:29 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Module playback of video-clips phân trang trang không hợp lệ ¦ Trả lời: 8 ¦ Lượt xem: 766
СПАСИБО! Скачал исправление, всё заработало!

Re: Module playback of video-clips

Gửi bởi schavlev ¦ Ngày 12 Tháng 09 2018 , 06:18 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Module playback of video-clips ¦ Trả lời: 13 ¦ Lượt xem: 971
hoaquynhtim99  Tại sao tôi không có quyền truy cập để chỉnh sửa trong github?!

Re: Module playback of video-clips phân trang trang không hợp lệ

Gửi bởi schavlev ¦ Ngày 12 Tháng 09 2018 , 03:02 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Module playback of video-clips phân trang trang không hợp lệ ¦ Trả lời: 8 ¦ Lượt xem: 766
thấy lỗi ở đây (смотрите ошибку тут) http://nukeviet.ru/videoclips/page-2/

Re: Module playback of video-clips phân trang trang không hợp lệ

Gửi bởi schavlev ¦ Ngày 12 Tháng 09 2018 , 02:51 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Module playback of video-clips phân trang trang không hợp lệ ¦ Trả lời: 8 ¦ Lượt xem: 766
прикладываю изображения

Module playback of video-clips phân trang trang không hợp lệ

Gửi bởi schavlev ¦ Ngày 12 Tháng 09 2018 , 02:43 ¦ Chuyên mục: Modules ¦ Chủ đề: Module playback of video-clips phân trang trang không hợp lệ ¦ Trả lời: 8 ¦ Lượt xem: 766
Module playback of video-clips phân trang trang không hợp lệ (неверная пагинация страниц)
Trên ví dụ về trang web của tôi, tôi mang hình ảnh. Hệ thống đã chia các bài viết thành 2 trang, nhưng trang thứ hai không hiển thị tất cả các video. Nếu tôi thay đổi số trong URL và tôi chỉ định 4 thay vì...

Re: Module playback of video-clips

Gửi bởi schavlev ¦ Ngày 12 Tháng 09 2018 , 01:59 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Module playback of video-clips ¦ Trả lời: 13 ¦ Lượt xem: 971
Мною неоднократно находились ошибки кода и предлагались изменения кода. Но ни в одном выпуске обновления меня не упомянули.

Re: Module playback of video-clips

Gửi bởi schavlev ¦ Ngày 11 Tháng 09 2018 , 12:52 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Module playback of video-clips ¦ Trả lời: 13 ¦ Lượt xem: 971
Tôi hy vọng rằng các nhà phát triển sẽ sửa mã.

Re: Module playback of video-clips

Gửi bởi schavlev ¦ Ngày 11 Tháng 09 2018 , 12:50 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Module playback of video-clips ¦ Trả lời: 13 ¦ Lượt xem: 971
Thân mến hoaquynhtim99 

Điều này không quan trọng lắm với những gì được kết nối, tôi đã yêu cầu hơn sáu tháng để sửa mã. Tôi đã tự khắc phục sự cố. Các mô-đun chính tôi thích! Nhưng việc tìm kiếm không thích, bởi vì họ không hiểu những gì để lập chỉ mục!