Kết quả tìm kiếm: phattu

Trở lại trang tìm kiếm

Re: Thay đổi giới hạn upload cơ sở dữ liệu

Gửi bởi phattu ¦ Ngày 03 Tháng 05 2007 , 07:31 ¦ Chuyên mục: Localhost - Biến PC thành máy chủ ¦ Chủ đề: Thay đổi giới hạn upload cơ sở dữ liệu ¦ Trả lời: 3 ¦ Lượt xem: 3.546
Nhưng một file nén thì chia kiểu gì?

Thay đổi giới hạn upload cơ sở dữ liệu

Gửi bởi phattu ¦ Ngày 02 Tháng 05 2007 , 09:52 ¦ Chuyên mục: Localhost - Biến PC thành máy chủ ¦ Chủ đề: Thay đổi giới hạn upload cơ sở dữ liệu ¦ Trả lời: 3 ¦ Lượt xem: 3.546
Tôi vừa cài Appser như hướng dẫn trong forum này.

Sau khi vào phpmyadmin, định import cơ sở dữ liệu bằng file nén, nhưng chỉ cho cỡ file lớn nhất là 2 Mb, trong khi file của mình tới 10 mb. Làm thế nào để thay đổi định mức tối đa của file cơ sở dữ liệu khi import vào

Mong các cao nhân chỉ...