Kết quả tìm kiếm: nghiabhxhdno

Trở lại trang tìm kiếm

Re: Giúp em với các bác

Gửi bởi nghiabhxhdno ¦ Ngày 25 Tháng 01 2016 , 03:53 ¦ Chuyên mục: Giao diện ¦ Chủ đề: Giúp em với các bác ¦ Trả lời: 12 ¦ Lượt xem: 9.580
vẫn không được bác duyhiep ơi

Re: Giúp em với các bác

Gửi bởi nghiabhxhdno ¦ Ngày 25 Tháng 01 2016 , 03:20 ¦ Chuyên mục: Giao diện ¦ Chủ đề: Giúp em với các bác ¦ Trả lời: 12 ¦ Lượt xem: 9.580
Link bhxhdaknong.gov.vn, các bác xem giúp em với.Cám ơn nhiều

Re: Giúp em với các bác

Gửi bởi nghiabhxhdno ¦ Ngày 24 Tháng 01 2016 , 22:48 ¦ Chuyên mục: Giao diện ¦ Chủ đề: Giúp em với các bác ¦ Trả lời: 12 ¦ Lượt xem: 9.580
Em không biết lỗi gì, nhưng không vào được cấu hình chung, dọn dẹp hệ thống luôn bác ơi.

Re: Giúp em với các bác

Gửi bởi nghiabhxhdno ¦ Ngày 24 Tháng 01 2016 , 21:17 ¦ Chuyên mục: Giao diện ¦ Chủ đề: Giúp em với các bác ¦ Trả lời: 12 ¦ Lượt xem: 9.580
Cảm ơn, khi click vào link bài viết thì nó chay trên, nhưng giao diện thì vẫn là trang chủ, nó ko vào chi tiết bài viết.

Giúp em với các bác

Gửi bởi nghiabhxhdno ¦ Ngày 24 Tháng 01 2016 , 20:21 ¦ Chuyên mục: Giao diện ¦ Chủ đề: Giúp em với các bác ¦ Trả lời: 12 ¦ Lượt xem: 9.580
Website của em tự nhiên không vào được chi tiết bài viết, giúp em với. Cám ơn nhiều

Re: Giúp em thu hẹp khoảng cách trong Module thông báo, văn

Gửi bởi nghiabhxhdno ¦ Ngày 09 Tháng 10 2015 , 03:33 ¦ Chuyên mục: Giao diện ¦ Chủ đề: Giúp em thu hẹp khoảng cách trong Module thông báo, văn bản ¦ Trả lời: 3 ¦ Lượt xem: 4.621
Mình đang làm trên localhost, mong bạn giúp mình với nhé.Cám ơn

Giúp em thu hẹp khoảng cách trong Module thông báo, văn bản

Gửi bởi nghiabhxhdno ¦ Ngày 08 Tháng 10 2015 , 00:05 ¦ Chuyên mục: Giao diện ¦ Chủ đề: Giúp em thu hẹp khoảng cách trong Module thông báo, văn bản ¦ Trả lời: 3 ¦ Lượt xem: 4.621
Em đang dùng theme modern phiên bản 3.4, giúp em thu hẹp khoảng cách giữa các dòng trong module Thông báo và văn bản (như hình) với.Cám ơn

Giúp chỉnh sửa module video với

Gửi bởi nghiabhxhdno ¦ Ngày 29 Tháng 07 2015 , 02:56 ¦ Chuyên mục: Giao diện ¦ Chủ đề: Giúp chỉnh sửa module video với ¦ Trả lời: 0 ¦ Lượt xem: 1.207
Giúp mình chỉnh sửa màu nền từ màu đen sang màu khác và cho khung nhỏ lại với (như hình) cám ơn.

Re: Không kéo thả được block

Gửi bởi nghiabhxhdno ¦ Ngày 23 Tháng 07 2015 , 21:56 ¦ Chuyên mục: Giao diện ¦ Chủ đề: Không kéo thả được block ¦ Trả lời: 5 ¦ Lượt xem: 1.627
Nó hiện ra như thế này thì làm thế nào vậy ban.Cám ơn

Re: Không kéo thả được block

Gửi bởi nghiabhxhdno ¦ Ngày 23 Tháng 07 2015 , 05:36 ¦ Chuyên mục: Giao diện ¦ Chủ đề: Không kéo thả được block ¦ Trả lời: 5 ¦ Lượt xem: 1.627
debug chỗ nào vậy bạn.Cám ơn