Kết quả tìm kiếm: nambmtk1993

Trở lại trang tìm kiếm

Re: đang cần modules và themes

Gửi bởi nambmtk1993 ¦ Ngày 12 Tháng 03 2018 , 06:00 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: đang cần modules và themes ¦ Trả lời: 5 ¦ Lượt xem: 1.370
Có gì liên hệ với mình qua email: ct17.nguyenluongnam@gmail.com nhaHoặc liên hệ mình qua SĐT: 01698930301Bạn có nhu cầu muốn làm module Shops thế nào. Mình xem và báo giá cho

Re: Module Thời khóa biểu

Gửi bởi nambmtk1993 ¦ Ngày 18 Tháng 01 2018 , 05:13 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Module Thời khóa biểu ¦ Trả lời: 6 ¦ Lượt xem: 2.174
Menu ngang vẫn click link như bình thường mà bác

Re: Không đăng nhập được quản trị do lỗi xác thực

Gửi bởi nambmtk1993 ¦ Ngày 11 Tháng 01 2018 , 05:23 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Không đăng nhập được quản trị do lỗi xác thực ¦ Trả lời: 4 ¦ Lượt xem: 1.739
Bạn thử sử dụng phương án này xem1 - Truy cập vào CSDL

2 - Tìm bảng nv4_users

3 - Tìm thành viên muốn sửa sửa lại trường active2step = 0 & secretkey = ''Của thành viên đó

Chúc may mắn

Re: Hỏi cách sao chép lại giao diện web

Gửi bởi nambmtk1993 ¦ Ngày 11 Tháng 01 2018 , 05:06 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Hỏi cách sao chép lại giao diện web ¦ Trả lời: 3 ¦ Lượt xem: 3.075
Nếu bạn có như cầu làm module đặt tour thì liên hệ với mình qua Email ct17.nguyenluongnam@gmail.com

Re: Thay đổi kích thước logo mục RSS

Gửi bởi nambmtk1993 ¦ Ngày 11 Tháng 01 2018 , 05:05 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Thay đổi kích thước logo mục RSS ¦ Trả lời: 2 ¦ Lượt xem: 2.276
Nếu không có bác viết thêm CSS của thằng RSS vào style.css đi

Re: Thay đồi menu

Gửi bởi nambmtk1993 ¦ Ngày 02 Tháng 01 2018 , 05:31 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Thay đồi menu ¦ Trả lời: 5 ¦ Lượt xem: 1.569
Nếu ngang bác chỉnh CSS ở thư mục themes/default/style.css

Re: Hỏi về Block Tra cứu (Thống kê) bài viết được đăng

Gửi bởi nambmtk1993 ¦ Ngày 30 Tháng 11 2017 , 05:07 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Hỏi về Block Tra cứu (Thống kê) bài viết được đăng ¦ Trả lời: 3 ¦ Lượt xem: 1.387
Cái này khó nha.Mất thời gian làm đó bác à. Bác thử lên https://nukeviet.vn/vi/store/ kiếm xem có không

Re: Lổi không truy cập được web do bặt chế độ ssl nukeviet 4.0 Rc2

Gửi bởi nambmtk1993 ¦ Ngày 30 Tháng 11 2017 , 05:03 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Lổi không truy cập được web do bặt chế độ ssl nukeviet 4.0 Rc2 ¦ Trả lời: 5 ¦ Lượt xem: 4.592
Bạn thử thao tác lại các bước như này xem sao:1. Vào file data/config/config_global.php tìm tới phần ssl_https sửa lại = 0

2. Xóa cache đi.

3. Vào file .htacess xóa các  đoạn redirect từ http sang https.

4. Cấu hình lại tắt SSL đi

Re: Cần thiết kế 1 trang chuyên thông tin nhà hàng khách sạn quán ăn

Gửi bởi nambmtk1993 ¦ Ngày 28 Tháng 11 2017 , 04:04 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Cần thiết kế 1 trang chuyên thông tin nhà hàng khách sạn quán ăn ¦ Trả lời: 2 ¦ Lượt xem: 1.200
Bạn còn nhu cầu thiết kế không?

Nếu còn liên hệ với mình qua SĐT 01698930301

Re: Lỗi js khi chuyển hosting của nukeviet4

Gửi bởi nambmtk1993 ¦ Ngày 16 Tháng 11 2017 , 05:24 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Lỗi js khi chuyển hosting của nukeviet4 ¦ Trả lời: 4 ¦ Lượt xem: 1.137

tungkiet đã viết  mình đã fix đc rồi

khi backup các file js bị convert sang định dạng khác nên lúc đưa lên hosting mới nó bị lỗi  


) ) )