Kết quả tìm kiếm: huutho8xct

Trở lại trang tìm kiếm

Trong giao diện admin->thông tin->thông tin từ các module đã có 3 trường Module, Nội dung, Giá trị. Nhờ các bạn giúp đỡ mình muốn hiển thị thêm trường tổng lượt xem theo từng module sau trường giá trị. Xin cám ơn các bạn!