Kết quả tìm kiếm: float01

Trở lại trang tìm kiếm

Thắc mắc về cách viết web

Gửi bởi float01 ¦ Ngày 24 Tháng 02 2011 , 07:16 ¦ Chuyên mục: Lớp học NukeViet ¦ Chủ đề: Thắc mắc về cách viết web ¦ Trả lời: 5 ¦ Lượt xem: 6.483
Mình không hiểu làm thế nào mà khi link đến 1 trang khác nằm trong site của mình, thì các phần chính của trang web có thể giữ nguyên (như banner, các module, các quảng cáo...) còn nội dung ở giữa thì thay đổi.
Cụ thể các bạn có thể chỉ ở file nào của bản nukeviet luôn. Mình đang học...

Re: Giúp đỡ cách viết web

Gửi bởi float01 ¦ Ngày 22 Tháng 02 2011 , 19:14 ¦ Chuyên mục: Hỗ trợ các vấn đề khác ¦ Chủ đề: Giúp đỡ cách viết web ¦ Trả lời: 1 ¦ Lượt xem: 630
Nhờ mod chuyển bài này đến mục phù hợp.
Lúc truớc post ở mục lớp học Nuke, nhưng không hiểu sao lại ỏ mục này

Giúp đỡ cách viết web

Gửi bởi float01 ¦ Ngày 22 Tháng 02 2011 , 07:23 ¦ Chuyên mục: Hỗ trợ các vấn đề khác ¦ Chủ đề: Giúp đỡ cách viết web ¦ Trả lời: 1 ¦ Lượt xem: 630
Mình không hiểu làm thế nào mà khi link đến 1 trang khác nằm trong site của mình, thì các phần chính của trang web có thể giữ nguyên (như banner, các module, các quảng cáo...) còn nội dung ở giữa thì thay đổi.
Note: Mem mới mong các bạn thông cảm.