Kết quả tìm kiếm: duongtrh

Trở lại trang tìm kiếm

Re: giúp sữa lỗi xóa sản phẩm trong giỏ đặt hàng

Gửi bởi duongtrh ¦ Ngày 06 Tháng 12 2017 , 11:42 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: giúp sữa lỗi xóa sản phẩm trong giỏ đặt hàng ¦ Trả lời: 9 ¦ Lượt xem: 1.755
huuducinfo đã viết  ACE nào giúp sữa lỗi xóa sản phẩm trong giỏ đặt hàng. khi đặt hàng muốn xóa sản phẩm ở mục xóa không cho xóa sản phẩm. có cách nào sữa lỗi này không xin giúp sữa với ạ. lỗi như hình phía dưới.  
Bạn sử dụng cái source shopshare của Trần Phương phải hông? cái đó...

Re: Nhờ giúp đỡ: thay đổi màu của giao diện

Gửi bởi duongtrh ¦ Ngày 30 Tháng 11 2017 , 11:55 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Nhờ giúp đỡ: thay đổi màu của giao diện ¦ Trả lời: 3 ¦ Lượt xem: 2.092
trinhthinhvn đã viết 
 

Bạn mở file style.css lên sau đó thì tìm class có tên là #footer và đổi màu nó là được trong đó nhớ có thẻ a đổi màu color chữ, còn ở #footer thì bạn thay đổi background-color và border-color
 

Cảm ơn bạn rất nhiều, mình đã làm...

Re: Nhờ giúp đỡ: thay đổi màu của giao diện

Gửi bởi duongtrh ¦ Ngày 30 Tháng 11 2017 , 11:14 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Nhờ giúp đỡ: thay đổi màu của giao diện ¦ Trả lời: 3 ¦ Lượt xem: 2.092
Cảm ơn bạn, mình đã làm được.

Nhờ giúp đỡ: thay đổi màu của giao diện

Gửi bởi duongtrh ¦ Ngày 30 Tháng 11 2017 , 10:15 ¦ Chuyên mục: Giao diện ¦ Chủ đề: Nhờ giúp đỡ: thay đổi màu của giao diện ¦ Trả lời: 3 ¦ Lượt xem: 2.092
Chào các anh em.
Mình đang tạo 1 site trên localhost, toàn bộ site mình đều có thể đổi màu, nhưng riêng phần màu đen trong ảnh là mình không thể đổi được, nhờ các anh em hướng dẫn mình đổi màu phần này.
Cảm ơn các anh em.

http://farm5.staticflickr.com/4536/38744966161_7381d9cdd8_o.png