Thông tin tài khoản: Ak_DragonJc

Ak_DragonJc - Thành viên

Thông tin cơ bản

 • Tài khoản: Ak_DragonJc
 • Họ tên: Trần Trùi Trụi
 • Giới tính: Chưa rõ
 • Tuổi: Chưa rõ

Liên hệ Ak_DragonJc

Thống kê tài khoản

 • Tham gia:
  11 Tháng 07 2012
 • Lần hoạt động gần đây: 09 Tháng 10 2014
 • Cảnh cáo: 0
 • Tổng số bài viết: 13 | Xem tất cả
 • Tổng số chủ đề: 2 | Xem tất cả
 • Chuyên mục hoạt động tích cực: Đang cập nhật (Đang cập nhật)
 • Chủ đề hoạt động tích cực: Đang cập nhật (Đang cập nhật)