Thông tin tài khoản: siliconviet

siliconviet - New Users

Thông tin cơ bản

 • Tài khoản: siliconviet
 • Họ tên: Bùi Tiến Đạt
 • Giới tính: Chưa rõ
 • Tuổi: Chưa rõ

Liên hệ siliconviet

Thống kê tài khoản

 • Tham gia:
  07 Tháng 10 2014
 • Lần hoạt động gần đây: 29 Tháng 10 2015
 • Cảnh cáo: 0
 • Tổng số bài viết: 5 | Xem tất cả
 • Tổng số chủ đề: 2 | Xem tất cả
 • Chuyên mục hoạt động tích cực: Đang cập nhật (Đang cập nhật)
 • Chủ đề hoạt động tích cực: Đang cập nhật (Đang cập nhật)