#194459 gửi bởi lpmau
Ngày 21 Tháng 09 2020 , 22:06
mình đang cần làm web theo cấu trúc https://www.thivien.net/ này nghĩa là tài khoản thành vien có thề đăng bài
nhờ các pro hướng đẩn
#194460 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 21 Tháng 09 2020 , 22:38
Bạn vô cấu hình module news thiết lập quyền đăng bài cho thành viên sau đó thêm link đăng bài cho người ta theo cấu trúc domain.com/vi/news/content/

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#194503 gửi bởi lpmau
Ngày 28 Tháng 09 2020 , 03:33
hoaquynhtim99 đã viết Bạn vô cấu hình module news thiết lập quyền đăng bài cho thành viên sau đó thêm link đăng bài cho người ta theo cấu trúc domain.com/vi/news/content/

bạn có thể hướng dẩn mình cụ thể không mình không tìm được nơi thiết lập như bạn nói

#194508 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 28 Tháng 09 2020 , 20:29
Bạn đăng nhập quản trị, vào mục tin tức => Cấu hình module, kéo xuống chỗ Cấu hình đăng bài viết tại trang người dùng, thiết lập theo ý muốn.

Ra bên ngoài site bạn đánh link domain.com/vi/news/content/ đó là cái bạn cần

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com