#192841 gửi bởi banduongtincay1995
Ngày 31 Tháng 12 2019 , 21:23
Chỉnh sửa nội dung không thay đổi ở kiểu dữ liệu Trình soạn thảo
Thêm nội dung vào ô có kiểu dữ liệu Trình soạn thảo mà không bắt buộc nhập thì cũng không lưu được nội dung
Ai biết chỉnh sửa giúp mình với.
work-schedules
Sửa lần cuối bởi banduongtincay1995 vào Ngày 01 Tháng 01 2020 , 23:05, với tổng số 1 lần sửa.
#192855 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 01 Tháng 01 2020 , 23:46
Module bản trên đó có lỗi về Trình soạn thảo, bạn tải module mới nhất ở đây thì lỗi đó đã fix https://github.com/hoaquynhtim99/work-schedules/tree/master

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#192859 gửi bởi banduongtincay1995
Ngày 02 Tháng 01 2020 , 03:52
hoaquynhtim99 đã viết Module bản trên đó có lỗi về Trình soạn thảo, bạn tải module mới nhất ở đây thì lỗi đó đã fix https://github.com/hoaquynhtim99/work-schedules/tree/master
Mình tải thử rồi nhưng vẫn không được.
Khi nhấn submit thì không lưu được kiểu dữ liệu trình soạn thảo: https://youtu.be/Ux0C4qcGqWc
#192870 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 03 Tháng 01 2020 , 22:33
Ca này khó, mình đã test thử rồi. Bạn thử cài mới 1 site trên locahost và module đó trên site mới rồi làm xem nó có bị không.

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com