#192841 gửi bởi banduongtincay1995
Ngày 31 Tháng 12 2019 , 21:23
Chỉnh sửa nội dung không thay đổi ở kiểu dữ liệu Trình soạn thảo
Thêm nội dung vào ô có kiểu dữ liệu Trình soạn thảo mà không bắt buộc nhập thì cũng không lưu được nội dung
Ai biết chỉnh sửa giúp mình với.
work-schedules
Sửa lần cuối bởi banduongtincay1995 vào Ngày 01 Tháng 01 2020 , 23:05, với tổng số 1 lần sửa.
#192855 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 01 Tháng 01 2020 , 23:46
Module bản trên đó có lỗi về Trình soạn thảo, bạn tải module mới nhất ở đây thì lỗi đó đã fix https://github.com/hoaquynhtim99/work-schedules/tree/master

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
#192859 gửi bởi banduongtincay1995
Ngày 02 Tháng 01 2020 , 03:52
hoaquynhtim99 đã viết Module bản trên đó có lỗi về Trình soạn thảo, bạn tải module mới nhất ở đây thì lỗi đó đã fix https://github.com/hoaquynhtim99/work-schedules/tree/master
Mình tải thử rồi nhưng vẫn không được.
Khi nhấn submit thì không lưu được kiểu dữ liệu trình soạn thảo: https://youtu.be/Ux0C4qcGqWc
#192870 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 03 Tháng 01 2020 , 22:33
Ca này khó, mình đã test thử rồi. Bạn thử cài mới 1 site trên locahost và module đó trên site mới rồi làm xem nó có bị không.

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.