Nội quy chuyên mục: - Khu vực này chỉ dành cho việc thảo luận phát tluanajthemeblock và các tính năng mới cho hệ thống.
- Tên topic chính là tên Block, Module, Theme. Không được đặt tên Block, Module, Theme trùng với Block, Module, Theme đã có.
- Các thảo luận cho block nào phải được gửi ngay tại topic mà người đầu tiên gửi nó lên.
- Vui lòng không gửi câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp tại đây. Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!
#109257 gửi bởi thodan36a
Ngày 19 Tháng 02 2012 , 09:32
Hi mọi người giúp mình sủa lỗi này với
Mình thực hiện việc tạo blog tin theo dạng tap, bên box tourial nhưng sao lại bị lỗi này nhỉ?? làm đúng như bác ấy hướng dẫn. (cái web mình vừa cài, chưa sửa gì nhiều) xem video huóng dẫn thì của bác ấy không bị... hjxhjx
Hình ảnh
#160857 gửi bởi tiepluanet
Ngày 05 Tháng 09 2014 , 10:46
Mình cũng bị lỗi y như bạn. http://tieplua.net.nhưng hiện tại mình chưa được phép đính kèm file nên không upcode lên được. Bạn nào giúp được mình xin yahoo thucvinh_arc hoặc facebook https://www.facebook.com/lethuc.vinh xi cảm ơn nhiều