#188577 gửi bởi thangvi040289
Ngày 26 Tháng 04 2018 , 11:11
bao loi nhu sau; dat hang tu 2 sp tro len se bi loi o bang thong bao cuoi cung,tức là bảng cho in đơn hàng cuối cùng, nếu đăt từ 2 sp trở lên thi bang hiển thị se gấp đôi sp ,vd đăt 2 sp thi gấp lên 4, còn dat 3 thi gấp lên 6. nhung tổng tiền thì cộng vẫn đúng, loi trên nv4.3, có bạn nào fix duoc lỗi này chưa?
bao loi nv4.3