#193915 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 22 Tháng 06 2020 , 09:53
Cái đó bạn check xem ảnh đó còn tồn tại không, xử xóa ảnh đó đi thay lại ảnh.
Cho xem demo website của bạn để dễ check

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#193919 gửi bởi thanvtt
Ngày 23 Tháng 06 2020 , 07:49
hoaquynhtim99 đã viết Cái đó bạn check xem ảnh đó còn tồn tại không, xử xóa ảnh đó đi thay lại ảnh.
Cho xem demo website của bạn để dễ check

Cảm ơn bạn. theo hướng dẫn của bạn mình đã chỉnh lại được rồi. :x :x :x :x