#177561 gửi bởi hoangphucbl88
Ngày 06 Tháng 06 2016 , 09:13
Mình đã giải nén và copy mấy folder vào thì trang admin báo lỗi 500

Trang localhost hiện không hoạt động

localhost hiện không thể xử lý yêu cầu này.
còn vào install/update.php thì chạy sang trang này nukeviet/index.php?language=vi
trang chủ thì vẫn vào được

#177568 gửi bởi anhyeuviolet
Ngày 06 Tháng 06 2016 , 20:48
Bạn copy toàn bộ /install/ vào folder NukeViet, hay bạn copy từng mục bên trong /install/ đè vào các thư mục của NukeViet ?
Nếu làm theo kiểu 2 mà mình nói là bạn sai nhé.

Cổng nhôm đúc Nhật Bản
http://www.asuzac-acm.com.vn/vi/acm/cong-nhom-duc/