#176134 gửi bởi anhminh1232002
Ngày 05 Tháng 04 2016 , 23:45
Em không xoa được bài viết
Xin các bro trợ giúp
Lỗi debug là:
index.php?nv=news:47 GET http://bacivnlao.com/nuk/modules/news/js/admin.js?t=17
index.php?nv=news:492 Uncaught ReferenceError: nv_del_content is not defined

Em cảm ơn