#182746 gửi bởi mysalem
Ngày 10 Tháng 03 2017 , 23:03
minh đăng tin mà ảnh thumb bị mờ có bạn nào giúp mình tý đc không
không biết chỉnh ở đâu cả, có ảnh đính kèm
http://sv1.upsieutoc.com/2017/03/11/as.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2017/03/11/1b1c18.jpg
Sửa lần cuối bởi mysalem vào Ngày 10 Tháng 03 2017 , 23:09, với tổng số 1 lần sửa.
#182748 gửi bởi anhyeuviolet
Ngày 10 Tháng 03 2017 , 23:24
https://www.nuke.vn/forum/threads/huong-dan-tao-anh-thumb-chat-luong-cho-module-nukeviet-4x-24.html

https://nukeviet.vn/vi/forum/Sua-chat-luong-anh-Thumb-san-pham-t38716/

https://nukeviet.vn/vi/forum/Anh-thumbnail-ngoai-trang-chu-rat-mo-t23485/

https://www.youtube.com/watch?v=dj5N6p-qQXI


Cổng nhôm đúc Nhật Bản
http://www.asuzac-acm.com.vn/vi/acm/cong-nhom-duc/