#187327 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 06 Tháng 12 2017 , 22:30
Bạn xem 2 bài này nhé
  • https://thinhweb.com/huong-dan-cach-tao-anh-thumbnail-cho-website-su-dung-nukeviet/
  • https://thinhweb.com/huong-dan-tao-lai-anh-thumbnail-cho-website-nukeviet-phan-2/
Sau đó thì vào module shops vào cấu hình module thiết lập ảnh hiển thị ngoài site

Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/