Nội quy chuyên mục: - Chuyên mục này chỉ hỗ trợ cho các theme mặc định của hệ thống.
- Các giao diện khác bạn vui lòng tìm đến bài viết chia sẻ theme đó để thảo luận.
#170570 gửi bởi lamhieu009
Ngày 11 Tháng 07 2015 , 07:51
chào các huynh đệ mới mua code bên megacode giờ để muốn thêm menu giống như vậy mong các huynh chỉ giúphttp://uphinhanh.net/images/2015/07/11/22222222222222222.png<img src="http://uphinhanh.net/images/2015/07/11/22222222222222222.png" border="0">
http://uphinhanh.net/images/2015/07/11/ ... 222222.png