Nội quy chuyên mục: Chuyên mục hỗ trợ module Shop của NukeViet 3.x. Chuyên mục này có sự tham gia hỗ trợ của NganLuong.VN
Tải về http//nukeviet.vn/vi/store/modules/shops/
#87437 gửi bởi dangdinhtu
Ngày 30 Tháng 05 2011 , 22:34
đóng gói bộ code của bạn gửi qua email dlinhvan@gmail.com mình sẽ xem qua cho

Diễn đàn Nukeviet mới do Mình và Nhím thủ lĩnh thành lập các bạn ghé qua học tập trao đổi nhé https://forum.nuke.vn/