Nội quy chuyên mục: - Chuyên mục này chỉ hỗ trợ cho các theme mặc định của hệ thống.
- Các giao diện khác bạn vui lòng tìm đến bài viết chia sẻ theme đó để thảo luận.
#179944 gửi bởi tn9956
Ngày 03 Tháng 09 2016 , 03:38
tình hình là code của e bị lỗi giao diện khi truy cập bằng diện thoại,
nukeviet 3xxx
có bác nào giúp em với
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=624211441081556&set=pcb.1663190283998386&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=624211457748221&set=pcb.1663190283998386&type=3&theater