#187398 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 13 Tháng 12 2017 , 03:10
Để rộng ra thêm thì bạn cần vào trang https://getbootstrap.com/docs/3.3/customize/
Sau đó import file config.json ở thư mục theme đang xài
Sau đó nữa là tìm đến mục Container sizes ở trên đó rồi coi phần @container-large-desktop. Tại đây thì bạn điền thông số tăng lên nhé
Ví dụ: ((1140px + @grid-gutter-width))
thì bạn đổi tăng số 1140px lên nhé, còn cái + @grid-gutter-width là cái padding 2 bên đó bạn nhé

Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/
#187403 gửi bởi mekongviet08
Ngày 13 Tháng 12 2017 , 04:18
trinhthinhvn đã viết Để rộng ra thêm thì bạn cần vào trang https://getbootstrap.com/docs/3.3/customize/
Sau đó import file config.json ở thư mục theme đang xài
Sau đó nữa là tìm đến mục Container sizes ở trên đó rồi coi phần @container-large-desktop. Tại đây thì bạn điền thông số tăng lên nhé
Ví dụ: ((1140px + @grid-gutter-width))
thì bạn đổi tăng số 1140px lên nhé, còn cái + @grid-gutter-width là cái padding 2 bên đó bạn nhé

mình đã chép file config mới + mấy file down xuống đè lên thư mục themes rồi
có "dọn dẹp hệ thống" luôn

mà refresh lại thì ko thấy thay đổi j hết, nó vẫn để size như cũ àh

#187406 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 13 Tháng 12 2017 , 09:20
Bạn làm sai rồi, mình ghi là import là mana upload của nó sau đó chỉnh sửa xong download xuống mới up đè nhé, bạn vô sau đó download thì bó tay chấm com

Thêm nữa rrong file style.css có class tên là wraper thì bạn xóa css đó đi nhé

Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/