Nội quy chuyên mục: - Chuyên mục này chỉ dành để viết các bài viết hướng dẫn sử dụng NukeViet 3.x. Vui lòng không mở các chủ đề mới nhằm thảo luận, hỏi đáp... tại đây. Các thảo luận và hỏi đáp liên quan đến các hướng dẫn vui lòng trả lời vào các chủ đề có hướng dẫn đó.
- Ban Quản Trị cũng khuyến khích tất cả các thành viên hoàn thiện các bài viết bổ ích của mình và đưa lên Thư viện tài liệu mở về NukeViet tại địa chỉ http//wiki.nukeviet.vn
#176431 gửi bởi 2480885535
Ngày 22 Tháng 04 2016 , 10:32
em mới bắt đầu học lập trình web kiến thức về php có thể tính = 0, nhưng em có 1 bài tập là tạo ra 1 trang web thương mại điện tử, em định làm theo demo của cameramhg.vn ai có thể hướng dẫn cho em làm giống họ được không ja