Nội quy chuyên mục: Chuyên mục hỗ trợ module Shop của NukeViet 3.x. Chuyên mục này có sự tham gia hỗ trợ của NganLuong.VN
Tải về http//nukeviet.vn/vi/store/modules/shops/
#144623 gửi bởi billygoat
Ngày 03 Tháng 09 2013 , 04:12
của bạn .... Tìm đoạn code này trong yourtheme/modules/shops/detail - thay thế ('TabView','1') - nghĩa là khi bạn vào bất kỳ sp nào detail của sp đó sẽ mặc định show trước (lỗi này cơ bản của nukeviet 3.xx - trong bản 3.4 đã nâng cấp rồi) :P

Mã: Chọn hết
<script language="javascript" type="text/javascript">
tabview_initialize('TabView');
tabview_switch('TabView','1');
</script>

hết ham ~O)
https://hoasenvang.vn | https://hoasenvang.org