Nội quy chuyên mục: - Khu vực này chỉ dành cho việc thảo luận phát tluanajthemeblock và các tính năng mới cho hệ thống.
- Tên topic chính là tên Block, Module, Theme. Không được đặt tên Block, Module, Theme trùng với Block, Module, Theme đã có.
- Các thảo luận cho block nào phải được gửi ngay tại topic mà người đầu tiên gửi nó lên.
- Vui lòng không gửi câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp tại đây. Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!
#137327 gửi bởi timsoftnew
Ngày 02 Tháng 05 2013 , 01:51
Bạn chỉ cần download phần mềm WOW Slider về và cài đặt. Sau khi cài đặt xong bạn chạy phần mềm và đưa những file hình ảnh cần tạo ,bạn chỉnh lại kiểu trình diễn ảnh và publish ra file html
sau đó bạn chỉ cần edit lại file index.html cho phù hợp, tiếp theo bạn tạo block iframe là ok rồi đưa đường dẫn html đó là xong