Nội quy chuyên mục: - Khu vực này chỉ dành cho việc thảo luận phát tluanajthemeblock và các tính năng mới cho hệ thống.
- Tên topic chính là tên Block, Module, Theme. Không được đặt tên Block, Module, Theme trùng với Block, Module, Theme đã có.
- Các thảo luận cho block nào phải được gửi ngay tại topic mà người đầu tiên gửi nó lên.
- Vui lòng không gửi câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp tại đây. Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!
#175095 gửi bởi laser
Ngày 18 Tháng 01 2016 , 22:54
jonhnypham đã viết:cho mình hỏi block này là block gì ah, ai có share cho em xin với, em cảm ơn nhiều
demo: http://tramhuongbinhminh.com/

Block này có thể là block HTML hệ thống hoặc block tự code. Bạn kiẻm tra xem site đang sử dụng giao diện nào?

Mọi nẻo đường đều dẫn tới tương lai!
#175099 gửi bởi jonhnypham
Ngày 19 Tháng 01 2016 , 01:28
laser đã viết:
jonhnypham đã viết:cho mình hỏi block này là block gì ah, ai có share cho em xin với, em cảm ơn nhiều
demo: http://tramhuongbinhminh.com/

Block này có thể là block HTML hệ thống hoặc block tự code. Bạn kiẻm tra xem site đang sử dụng giao diện nào?

site đang sử dụng giao diện default, em nghĩ đó là 1 block anh ah. anh có block giống thế không share cho e xin với