#187501 gửi bởi schavlev
Ngày 22 Tháng 12 2017 , 14:15
modules / banners version' => '4.3.00
Khi bạn di chuột qua nút xóa, một liên kết sẽ xuất hiện del_banner:
loại bỏ các biểu ngữ không hoạt động
/admin/index.php?language=ru&nv=banners#
xóa các biểu ngữ hoạt động
/admin/index.php?language=ru&nv=banners&op=banners_list#
Sửa lần cuối bởi schavlev vào Ngày 23 Tháng 12 2017 , 00:36, với tổng số 4 lần sửa.

нюкевиет - русскоязычный сайт http://nukeviet.ru/
#187514 gửi bởi schavlev
Ngày 23 Tháng 12 2017 , 08:58
hoaquynhtim99 đã viết Cái này thực ra nó đã xóa tuy nhiên khi reload lại bị dính cái HASH # :)

Tôi có một khởi động lại tất cả các thời gian, làm thế nào để khắc phục nó? :-O


нюкевиет - русскоязычный сайт http://nukeviet.ru/
#187515 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 23 Tháng 12 2017 , 22:55
https://github.com/nukeviet/nukeviet/blob/develop/themes/admin_default/js/banners.js

Replace all window.location.href = window.location.href; with window.location.href = window.location.href.replace(/#(.*)/, "");

:D

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#187519 gửi bởi schavlev
Ngày 24 Tháng 12 2017 , 08:31
hoaquynhtim99 đã viết https://github.com/nukeviet/nukeviet/blob/develop/themes/admin_default/js/banners.js

Replace all window.location.href = window.location.href; with window.location.href = window.location.href.replace(/#(.*)/, "");

:D

Thực hiện thay đổi, thử nó trong các trình duyệt khác nhau, chức năng để loại bỏ các biểu ngữ không hoạt động, các khối được xóa. Có thể có một lỗi trong mã? ;;)


нюкевиет - русскоязычный сайт http://nukeviet.ru/
#187523 gửi bởi schavlev
Ngày 24 Tháng 12 2017 , 09:06
princevu đã viết You can delete all of history of web browser and refres your website.
I often take error on Chrome web browser's cache when fix some code

trong mozil cũng không hoạt động, nhưng, tôi lặp lại, khối bị xóa, và biểu ngữ không bị xóa


нюкевиет - русскоязычный сайт http://nukeviet.ru/
#187764 gửi bởi schavlev
Ngày 22 Tháng 01 2018 , 12:44

hoaquynhtim99

Lỗi này đã được sửa trước đó, đã có hướng dẫn ở

https://nukeviet.vn/vi/forum/Huong-dan-sua-mot-so-loi-o-ban-4-3-00-t43874/
Sửa lần cuối bởi schavlev vào Ngày 22 Tháng 01 2018 , 12:45, với tổng số 1 lần sửa.

нюкевиет - русскоязычный сайт http://nukeviet.ru/
#187771 gửi bởi schavlev
Ngày 23 Tháng 01 2018 , 02:28
hoaquynhtim99 đã viết https://github.com/nukeviet/nukeviet/blob/develop/themes/admin_default/js/banners.js

Replace all window.location.href = window.location.href; with window.location.href = window.location.href.replace(/#(.*)/, "");

:D


Đây là giải pháp cho vấn đề loại bỏ các biểu ngữ ~O) ^:)^
https://nukeviet.vn/vi/forum/Huong-dan-sua-mot-so-loi-o-ban-4-3-00-t43874/

Sửa lần cuối bởi schavlev vào Ngày 23 Tháng 01 2018 , 02:28, với tổng số 1 lần sửa.

нюкевиет - русскоязычный сайт http://nukeviet.ru/