Nội quy chuyên mục: Để được trợ giúp nhanh nhất, vui lòng cung cấp các thông tin về phiên bản NukeViet 3, môi trường thử nghiệm (Máy chủ, phiên bản php, phần mềm server....).
#182564 gửi bởi meomeoorg
Ngày 01 Tháng 03 2017 , 04:14
chào mọi người . mình đăng ký adsense và đã chèn code vào file footer.tpl và header.tpl nhưng khi wiew source thì code có thêm dòng này /CJzip.php?file=

và như thế này

code đúng của adsense là

mọi người chỉ mình khắc phục nhe cám ơn nhiều
web mình meomeo.org