#187960 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 25 Tháng 02 2018 , 22:22
bbhieu97 đã viết em mới dùng nukeviet nên chưa biết gì. vậy ai biết thì chỉ em cách thay banner mặc định với. em cảm ơn

Bạn vào quản trị => cấu hình chung => thay đổi banner rồi lưu lại. Ngoài ra bạn cần viết thêm code cho phần hiển thị banner ở ngoài site nhé


Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/