Nội quy chuyên mục: Để được trợ giúp nhanh nhất, vui lòng cung cấp các thông tin về phiên bản NukeViet 3, môi trường thử nghiệm (Máy chủ, phiên bản php, phần mềm server....).
#95949 gửi bởi meo4vnn
Ngày 12 Tháng 09 2011 , 21:53
mở modules\news\detail.tpl
tìm xóa hoặc chỉnh sửa theo ý bạn ( dòng 15 -16 )
Mã: Chọn hết
<!-- BEGIN: post_name -->
- {LANG.post_name}: <a href="#" class="highlight">{DETAIL.post_name}</a>
<!-- END: post_name -->

NukeViệt blog's => http://www.nguoikechuyen.name.vn/ Anh chị em bạn bè thân hữu vào chơi cho vui nhé, có gì góp ý cho mình lun