#173343 gửi bởi aptx3000
Ngày 26 Tháng 10 2015 , 04:37
Mình tạo khối Menu site là Top:
trong đó mình chọn module Tin tức
thì hiển thị ngoài site: bao gồm các chuyên mục trong module Tin tức còn có thệm 3 cái ko muốn là Content - Rss - Search
Làm sao để del 3 cái đó vậy mọi người !!