#191082 gửi bởi hainb
Ngày 26 Tháng 04 2019 , 03:50
chuyện là thế này mình vừa chuyển hosting cho website. WEB nhận ip của hosting mới rồi. Nhưng khi vào website thì bị báo lỗi: http 500 error - cụ thể lỗi của nó là:
Warning: Unexpected character in input: '' (ASCII=3) state=0 in /home/sipjnjzhosting/public_html/evatoday.org/wp-includes/formatting.php on line 5318

Warning: Unexpected character in input: ' in /home/sipjnjzhosting/public_html/evatoday.org/wp-includes/formatting.php on line 5318

Warning: Unexpected character in input: ' in /home/sipjnjzhosting/public_html/evatoday.org/wp-includes/formatting.php on line 5318

Warning: Unexpected character in input: ' in /home/sipjnjzhosting/public_html/evatoday.org/wp-includes/formatting.php on line 5318

Warning: Unexpected character in input: ' in /home/sipjnjzhosting/public_html/evatoday.org/wp-includes/formatting.php on line 5318

Parse error: in /home/sipjnjzhosting/public_html/evatoday.org/wp-includes/formatting.php on line 5318


MỌI NGƯỜI AI RÀNH CHO MÌNH BIẾT CÁCH SỬA ĐƯỢC KHÔNG Ạ. tHANKS!
#191091 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 28 Tháng 04 2019 , 05:08
Bạn gửi lộn thiệt rồi đó. Đây là diễn đàn hỗ trợ NukeViet chứ không phải Wordpress

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.