Nội quy chuyên mục: - Khu vực này chỉ dành cho việc thảo luận phát tluanajthemeblock và các tính năng mới cho hệ thống.
- Tên topic chính là tên Block, Module, Theme. Không được đặt tên Block, Module, Theme trùng với Block, Module, Theme đã có.
- Các thảo luận cho block nào phải được gửi ngay tại topic mà người đầu tiên gửi nó lên.
- Vui lòng không gửi câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp tại đây. Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!
#132609 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 16 Tháng 01 2013 , 05:42
Công việc rất đơn giản
thêm cái này vào file config.ini
Mã: Chọn hết
<position>
<name>MENU SITE</name>
<tag>[MENU_SITE]</tag>
</position>
trong đó MENU_SITE là tên cái địa chỉ sẽ chèn, đánh vào thế nào tùy bạn và không được trùng những cái đã có.

Tiếp theo là mở layout bạn muốn chèn ví dụ layout.body-right.tpl thêm cái [MENU_SITE] vào chỗ nào bạn muốn chèn vị trí để đặt block. Với MENU_SITE là tên bạn vừa điền ở file trên.

Cuối cùng bạn viết CSS để nó hiển thị đúng vị trí, kích thước ....

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#132624 gửi bởi anhcoo
Ngày 16 Tháng 01 2013 , 11:33
Mình bổ xung chút cho dễ hiểu hơn nhé, file config.ini trong theme bạn thêm đoạn này
Mã: Chọn hết
<position><name>A3</name>
<tag>[A3]</tag>
</position>
vào chỗ thích hợp

sau đó vào layout chọn layout bạn muốn chèn ví dụ layout body thì sửa file layout.body.tpl thêm mã này vào
Mã: Chọn hết
<div class="span-29">
[A3]
</div>
vị trí thích hợp tùy bạn, không đúng vị trí có thể làm lại

sau đó vào css/template.css thêm span-29 như thế này
Mã: Chọn hết
.span-29


sau khi thêm vào
Mã: Chọn hết
.span-26,.span-27,.span-28,.span-29,.span-30,


tạo kích thước cho nó
Mã: Chọn hết
.span-29{
width: 250px;
}


có thể chèn vào khu vực này
Mã: Chọn hết
.span-27{
width: 547px;
}
.span-28{
width: 500px;
}
.span-29{
width: 250px;
}
.span-30{
width: 262px;
}


Sau đó ra trang chủ chỗ module bạn dùng body bật kéo thả block lên sẽ thấy vị trí mới, bạn chỉnh lại thông số
Mã: Chọn hết
width: 250px;
cho phù hợp với kích thước bạn muốn :D :D

Hosting www.hostingxanh.com
#132625 gửi bởi anhcoo
Ngày 16 Tháng 01 2013 , 11:47
Trong NK có sẵn 4 kiểu block là default , no_title , orange, và silver, để tạo 1 kiểu của riêng bạn thì bạn có thể tạo thêm 1 file block.silver1.tpl trong layout với tên block sẽ là silver1 với nội dung trong file này là
Mã: Chọn hết
<!-- BEGIN: mainblock -->
<div class="box_silver1">
<h3 class="header"> <strong>{BLOCK_TITLE}</strong></h3>
{BLOCK_CONTENT}
</div>
<!-- END: mainblock -->


Sau đó trong css/template.css
tìm
Mã: Chọn hết
div.box h3.header strong,{
padding-right: 4px;
color: #0f0;
}


thêm
Mã: Chọn hết
.box_silver1 strong
vào như này
Mã: Chọn hết
div.box h3.header strong,.box_silver1 strong,{
padding-right: 4px;
color: #0f0;
}


tạo thêm đoạn này
Mã: Chọn hết
.box_silver1 .header{ border:2px solid #3F8BC5;
background: #073298;
height: 28px;
line-height: 28px;
color: #000;
text-indent: 10px;
}


với
Mã: Chọn hết
background: #073298;
là màu nền thanh tiêu đề,
Mã: Chọn hết
color: #000;
là màu chữ trên thanh tiên đề

và thêm đoạn này nữa
Mã: Chọn hết
div.silver1{
background: #f2f2f2;border: 1px solid #CCCCCC;}


Mã: Chọn hết
background: #f2f2f2
là màu nền block


Mã: Chọn hết
div.bordersilver1{
border: 1px solid #d9d9d9;}

:D :D :D :D

Hosting www.hostingxanh.com