Xin hướng dẫn.

Chia sẻ:
#194403 gửi bởi phanlongg
Ngày 12 Tháng 09 2020 , 23:44
các anh chỉ khắc phục slite của em dùm em http://ttbtxhbaclieu.com.vn nó bị gì ở menulite á, lick vào các tệp trên đó nó ra trang trắng, chỉ riêng cái tin tức là được á.
trong log nó ghi:
[Sun, 13 Sep 2020 10:05:27 +0700] [ttbtxhbaclieu.com.vn] [113.183.221.96] [Error(1): Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'inhome' in 'field list'' in /home/ttbtxhbacl/domains/ttbtxhbaclieu.com.vn/public_html/vendor/vinades/nukeviet/Cache/Files.php:228
Stack trace:

#0 /home/ttbtxhbacl/domains/ttbtxhbaclieu.com.vn/public_html/vendor/vinades/nukeviet/Cache/Files.php(228): PDO->query('SELECT catid, p...')

#1 /home/ttbtxhbacl/domains/ttbtxhbaclieu.com.vn/public_html/modules/news/blocks/global.block_groups_marquee.php(139): NukeViet\Cache\Files->db('SELECT catid, p...', 'catid', 'news')

#2 /home/ttbtxhbacl/domains/ttbtxhbaclieu.com.vn/public_html/includes/core/user_functions.php(187): include('/home/ttbtxhbac...')

#3 /home/ttbtxhbacl/domains/ttbtxhbaclieu.com.vn/public_html/themes/default/theme.php(337): nv_blocks_content('...')

#4 /home/ttbtxhbacl/domains/ttbtxhbaclieu.com.vn/public_html/modules/page/funcs/main.php(136): nv_site_theme('\n\n<div class="p...')

#5 /home/ttbtxhbacl/domains/ttbtxhbaclieu.com.vn/public_htm] [FILE: /vendor/vinades/nukeviet/Cache/Files.php] [LINE: 228]
Do em không phải dân công nghệ, nhưng được giao quản trị trang nên rối quá . các huynh cứu em.
#194442 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 20 Tháng 09 2020 , 02:55
Mở file modules/news/blocks/global.block_groups_marquee.php tìm chữ inhome thay bằng chữ status

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com