#185006 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 17 Tháng 06 2017 , 05:04
vinhntgroup đã viết  Hiện tại menu này mình sử dụng chỉ có 2 cấp, mình muốn nó thành đa cấp tự động theo module menusite thì có sửa được không, mong mn giúp đỡ, tks  

vậy thì trong function submenu bạn ko cho gọi lần nữa là chỉ có 2 cấp mà thui
TÌm cả đoạn


function nv_get_bootstrap_submenu($id, $array_menu, &$submenu_active, $block_theme)
    {
        $xtpl = new XTemplate('global.bootstrap.tpl', NV_ROOTDIR . '/themes/' . $block_theme . '/modules/menu');

        if (! empty($array_menu[$id])) {
            foreach ($array_menu[$id] as $sid => $smenu) {
                if (nv_menu_bootstrap_check_current($smenu['link'], $smenu['active_type'])) {
                    $submenu_active[] = $id;
                }
                $submenu = '';
                if (isset($array_menu[$sid])) {
                    $submenu = nv_get_bootstrap_submenu($sid, $array_menu, $submenu_active, $block_theme);
                    $xtpl->assign('SUB', $submenu);
                    $xtpl->parse('submenu.loop.item');
                }
                $xtpl->assign('SUBMENU', $smenu);
                if (! empty($submenu)) {
                    $xtpl->parse('submenu.loop.submenu');
                }
                if (! empty($smenu['icon'])) {
                    $xtpl->parse('submenu.loop.icon');
                }
                $xtpl->parse('submenu.loop');
            }
            $xtpl->parse('submenu');
        }
        return $xtpl->text('submenu');
    }Sửa thành
 

function nv_get_bootstrap_submenu($id, $array_menu, &$submenu_active, $block_theme)
    {
        $xtpl = new XTemplate('global.bootstrap.tpl', NV_ROOTDIR . '/themes/' . $block_theme . '/modules/menu');

        if (! empty($array_menu[$id])) {
            foreach ($array_menu[$id] as $sid => $smenu) {
                $xtpl->assign('SUBMENU', $smenu);
                if (! empty($submenu)) {
                    $xtpl->parse('submenu.loop.submenu');
                }
                if (! empty($smenu['icon'])) {
                    $xtpl->parse('submenu.loop.icon');
                }
                $xtpl->parse('submenu.loop');
            }
            $xtpl->parse('submenu');
        }
        return $xtpl->text('submenu');
    }
Sửa lần cuối bởi hoaquynhtim99 vào Ngày 21 Tháng 06 2017 , 08:45, với tổng số 1 lần sửa.

Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/
#185068 gửi bởi vinhntgroup
Ngày 22 Tháng 06 2017 , 00:18
trinhthinhvn đã viết 
vinhntgroup đã viết  Hiện tại menu này mình sử dụng chỉ có 2 cấp, mình muốn nó thành đa cấp tự động theo module menusite thì có sửa được không, mong mn giúp đỡ, tks  

vậy thì trong function submenu bạn ko cho gọi lần nữa là chỉ có 2 cấp mà thui
TÌm cả đoạn


function nv_get_bootstrap_submenu($id, $array_menu, &$submenu_active, $block_theme)
    {
        $xtpl = new XTemplate('global.bootstrap.tpl', NV_ROOTDIR . '/themes/' . $block_theme . '/modules/menu');

        if (! empty($array_menu[$id])) {
            foreach ($array_menu[$id] as $sid => $smenu) {
                if (nv_menu_bootstrap_check_current($smenu['link'], $smenu['active_type'])) {
                    $submenu_active[] = $id;
                }
                $submenu = '';
                if (isset($array_menu[$sid])) {
                    $submenu = nv_get_bootstrap_submenu($sid, $array_menu, $submenu_active, $block_theme);
                    $xtpl->assign('SUB', $submenu);
                    $xtpl->parse('submenu.loop.item');
                }
                $xtpl->assign('SUBMENU', $smenu);
                if (! empty($submenu)) {
                    $xtpl->parse('submenu.loop.submenu');
                }
                if (! empty($smenu['icon'])) {
                    $xtpl->parse('submenu.loop.icon');
                }
                $xtpl->parse('submenu.loop');
            }
            $xtpl->parse('submenu');
        }
        return $xtpl->text('submenu');
    }Sửa thành
 

function nv_get_bootstrap_submenu($id, $array_menu, &$submenu_active, $block_theme)
    {
        $xtpl = new XTemplate('global.bootstrap.tpl', NV_ROOTDIR . '/themes/' . $block_theme . '/modules/menu');

        if (! empty($array_menu[$id])) {
            foreach ($array_menu[$id] as $sid => $smenu) {
                $xtpl->assign('SUBMENU', $smenu);
                if (! empty($submenu)) {
                    $xtpl->parse('submenu.loop.submenu');
                }
                if (! empty($smenu['icon'])) {
                    $xtpl->parse('submenu.loop.icon');
                }
                $xtpl->parse('submenu.loop');
            }
            $xtpl->parse('submenu');
        }
        return $xtpl->text('submenu');
    }
 
tks bác nhé, e nhầm là của e bản 4.1 rồi, nhưng em chuyển menu từ vị trí Menu Site lên Head Right thì nó bị như vậy, chuyển về vị trí cũ thì lại oke.
mynukeviet đã viết  Menu này trên NukeViet 4.1 nó đã thể hiện đa cấp rồi ý bạn  

 

của mình bản 4.1 rồi, nhưng mình  chuyển menu từ vị trí Menu Site lên Head Right thì nó bị như vậy, chuyển về vị trí cũ thì lại oke bạn ak

#185207 gửi bởi vinhntgroup
Ngày 30 Tháng 06 2017 , 01:34
ngocphan123 đã viết  Hiện tại bạn không tạo được menu đap cấp cho vị trí Head Right nói đúng không ạ?  

Đúng rồi bạn ơi, khắc phục có phức tạp và ảnh hưởng nhiều k bạn? mong bạn giúp đỡ :)