#189726 gửi bởi minhlamcompany
Ngày 16 Tháng 09 2018 , 23:25
Xin hướng dẫn chi tiết cách tích hợ module wallet vào module shop nukeviet 4.3
Đã cài module wallet lên web rùi
Giờ cần tích hợp vào để thanh toán cho hội viên mua bán trên shop.
Xin cảm ơn ^:)^ ^:)^
#189729 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 17 Tháng 09 2018 , 06:08
Shops bạn tải bản dev là đã tính hợp sẵn rồi nhé https://github.com/nukeviet/module-shops/tree/develop

Hướng dẫn tích hợp đã có viết ở: https://github.com/nukeviet/module-wallet/wiki/T%E1%BB%95ng-quan-v%E1%BB%81-t%C3%ADch-h%E1%BB%A3p-v%C3%AD-ti%E1%BB%81n

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#189732 gửi bởi minhlamcompany
Ngày 17 Tháng 09 2018 , 09:15
hoaquynhtim99 đã viết Shops bạn tải bản dev là đã tính hợp sẵn rồi nhé https://github.com/nukeviet/module-shops/tree/develop

Hướng dẫn tích hợp đã có viết ở: https://github.com/nukeviet/module-wallet/wiki/T%E1%BB%95ng-quan-v%E1%BB%81-t%C3%ADch-h%E1%BB%A3p-v%C3%AD-ti%E1%BB%81n

Thanks Rất nhiều :x . Đã xong

#189738 gửi bởi minhlamcompany
Ngày 18 Tháng 09 2018 , 22:44
hoaquynhtim99 đã viết Shops bạn tải bản dev là đã tính hợp sẵn rồi nhé https://github.com/nukeviet/module-shops/tree/develop

Hướng dẫn tích hợp đã có viết ở: https://github.com/nukeviet/module-wallet/wiki/T%E1%BB%95ng-quan-v%E1%BB%81-t%C3%ADch-h%E1%BB%A3p-v%C3%AD-ti%E1%BB%81n

Sẳn anh cho hỏi luôn tích hợp tính phí của module download vào wallet. Xin cảm ơn

#189742 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 19 Tháng 09 2018 , 07:36
Module download không có chức năng thanh toán, bạn cần thì phải thuê người viết.
Còn cách tích hợp thì như tài liệu mình đã gửi

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com