#190566 gửi bởi nguyenvantuan
Ngày 11 Tháng 01 2019 , 03:12
Hoàng Trọng Điểm đã viết:Cần giúp đỡ về cách tạo Slider video ở Module video

https://od.lk/s/NjNfODM2NzUxMV8/Slider%20video.jpg
Mình mới làm xong đang demo ở đây tuannguyen.dongphucngochai.com nếu đúng ý của bạn thì liên hệ trên thông tin site mình sẽ HD làm

Tel: 0985229635